Ön Bilgilendirme Formu

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Ticari Ünvan : EBRU KAVZAN BALESTRA ESKRİM AKADEMİSİ
Adres : ADNAN KAHVECİ MAH. BÜYÜKDERE CAD. İNŞAAT NO:4 İÇ KAPI NO: 36 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL TÜRKİYE
Web Adresi : www.gladiofencing.com
E-posta Adresi : info@gladiofencing.com
Telefon : 0545 2549045

ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı Soyadı / Ünvanı : ………………..
TC Kimlik No: ………………..
Teslimat Adresi : ………………..
Telefon : ………………..
E-posta : ………………..

MADDE 2 – KONU
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu ALICI’nın , aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 6 Mart 2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

MADDE 3 – MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ ve TÜM VERGİLER DAHİL TESLİM FİYATI

Sipariş Tarihi : ………………..
Sipariş Detayları : ………………..

MADDE 4 – MAL/HİZMETİN TESLİM ZAMANI / TESLİM ŞEKLİ
Teslimat, stokun müsait olması ve mal bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. Doğal afetler, hava muhalefeti gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir. SATICI, stoğun müsait olmadığı durumda teslimatı siparişten itibaren 30(otuz) gün içinde yapar.

Mal/hizmetin teslimi ALICI’nın talep ettiği adreste kendisine yapılır. ALICI, kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır. Teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI, internet sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI’ya aittir. Mal/hizmet teslimatı kargo firmalarınca yapılmaktadır.

Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için mesafeli satış sözleşmesinin imzalı bir nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Tüketici teslim almadan önce malın muayenesini yapmalı, ayıplı ve hasarlı malı kargo firması yetkilisinden teslim almamalıdır. ALICI kargodan teslim alınan ürünün sağlam ve hasarsız olduğu kabul eder.

MADDE 5 – ÖDEME ŞEKLİ
Ödemeler havale/EFT yöntemiyle yapılabilir.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI
ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının on dört günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için ALICI tarafından on dört günlük süre içinde SATICI’ya yukarıda bildirilen faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin 15. Madde hükümleri çerçevesinde ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.paratripost.com internet sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin mal denenirken hasar görmemiş olması ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Cayma hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer almaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden en geç 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedeli ALICI’ya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır.

ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa ALICI kusur oranında SATICI’nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ödemeler havale/EFT yöntemiyle yapılabilir.

MADDE 7 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI MAL/HİZMETLER
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü üründe cayma hakkının kullanılabilmesi için malın ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

MADDE 8 – GEÇERLİLİK
İşbu Ön Bilgilendirme Formu, elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

MADDE 9 – YETKİLİ MAHKEME
Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, ALICI, her türlü talep ve şikâyetlerini SATICI’nın 1. maddede belirtilen iletişim adreslerine yapabilir.

Tüketiciler satın aldıkları ürünle ilgili SATICI ile yaşadıkları uyuşmazlıklarda, hukuki yollara başvurabileceklerdir. Değeri iki bin Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri’ne, üç bin Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri’ne, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru yapılamaz.

MADDE 10 – SON HÜKÜMLER
Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, ALICI’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine ALICI’yı bildirilmek kaydıyla yapılabilir.

Tüm bu bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırım gücünden yoksun ve kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir. İlgili yönetmeliğin 5. Maddesinin 3.fıkrası gereği bu eklemenin yapılması zorunlu kılınmıştır.

ALICI, 6502 sayılı Kanu’nun 48. Maddesi’nin gereğince ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.